ໄຊໂຍ – laonkielinen – Jippii (CD)

15,00
Hinta, johon sisältyy ALV.


ໄຊໂຍ – laonkielinen – Jippii (CD)

 

Laonkielinen Jippii-CD

 

ໄຊໂຍ (Jippii)
1. ຫຶວໃຈນ້ໍອຍ ນ້ໍອຍ (Pieni sydän)
säv. Lasse Heikkilä san. Outi Rossi sov. Lasse Heikkilä
2. ເພງສີ (Värilaulu)
säv. Outi Rossi & Lasse Heikkilä san. Outi Rossi sov. Lasse Heikkilä
3. ຂຶາໄດ້ີພົົບ (Löytänyt oon)
säv. Mari Pentinniemi san. Mari Pentinniemi sov. Lasse Heikkilä
4. ພຣະເສີັຈຳຂອງຂ້າ (Oot Herrani)
säv. Lasse Heikkilä san. Lasse Heikkilä sov. Lasse Heikkilä
5. ພະອີີງຜູ້ຊົງສີິມຄວນ (Valta Herran on)
säv. Mari Pentinniemi san. Mari Pentinniemi sov. Lasse Heikkilä
6. ເຄືີອງຫອມບູຊາ (Tuoksu taivainen)
säv. Lasse Heikkilä san. Outi Rossi sov. Lasse Heikkilä
7. ເດັກຫຼີ່ຂ້ຶາງຖະໜົນ (Katulapsi)
säv. Lasse Heikkilä san. Outi Rossi sov. Lasse Heikkilä
8. ຜູ້ໃດສິິອອກໄປບອກ (Kukapa menee)
säv. Lasse Heikkilä san. Lasse Heikkilä sov. Lasse Heikkilä
9. ໃຫິນິິິກປີີນ (Laske lentoon lintu)
säv. Outi Rossi san. Outi Rossi sov. Lasse Heikkilä
10. ໄຊໂຍ (Jippii)
säv. Lasse Heikkilä san. Lasse Heikkilä sov. Lasse Heikkilä

Suosittelemme myös

*
Hinnat, joihin sisältyy ALV.

Selaa tätä tuoteryhmää: Lastenmusiikki