Ota yhteyttä: 044-985 3982, myös WhatsApp I tilaukset@liekkikustannus.fi

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 17.7.2022)

1. Rekisterinpitäjä

Liekkikustannus Oy

Y-Tunnus 2709599-4

Kivisillankatu 17 B 7

33610 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liekkikustannus Oy

c/o Markus Miettinen

Kivisillankatu 17 B 7

33610 Tampere

3. Rekisterin nimi

Liekkikustannus.fi -verkkokaupan ja Liekkikustannus Oy -kustantamon käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Liekkikustannus.fi -verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä seuraavat yhteystiedot

 • mahdollinen kielto lähettää hänelle tarjouspostia, kirjallisessa tai sähköisessä muodossa
 • asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot
 • tiedot Liekkikustannus Oy:n asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista
 • asiakkaan itse Liekkikustannuksen sivuille tallentama tieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Liekkikustannus.fi -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka luovutetaan asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy kun

 • asiakas tilaa tuotteita
 • asiakas luo tunnukset verkkokauppaan
 • asiakas pyytää esitteitä

7. Henkilötietojenne vastaanottajat

Henkilötietojanne vastaanottavat rekisteröityessänne Liekkikustannuksen verkkokaupassa ja/tai ostaessanne Liekkikustannukselta

 • maksunvälittäjä (Paytrail, Klarna AB Bank)
 • luotonantaja (Paytrail, Klarna AB Bank, luottokorttiyhtiö tms.)
 • laskuoperaattori (Paytrail, Klarna AB Bank, luottokorttiyhtiö tms.)
 • perintäyhtiö (perintätilanteissa)
 • kuljetusliike (Posti, Matkahuolto tms.)
 • verkkokaupan (MyCashflow) ja sähköpostilistan palveluntarjoaja (MailChimp)
 • Facebook; käyttäessänne Facebookin palveluita Liekkikustannuksen seuraamiseen yms.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Liekkikustannus Oy ei luovuta henkilötietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle.

Käyttäessänne Facebookin palveluita (Liekkikustannuksen seuraaminen, tykkääminen, Liekkikustannuksen julkaisujen kommentoiminen, yhteydenpito Facebookin kautta), saattaa Facebook luovuttaa henkilötietojanne EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietojärjestelmien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti.

Sopimuskumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle.

Sähköiset rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat järjestelmässä palomuurilla suojattuna. Järjestelmään on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, minne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Verkkopalveluissa tietoliikenneyhteys on salattu.

Kirjallinen tai muutoin tietoliikennejärjestelmän ulkopuolelle tallennettu aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja pyytää meitä toimittamaan tiedot tarkastettavaksenne.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

12. Evästeiden käyttö

Liekkikustannus Oy:n sivusto ei käytä evästeitä.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit